CONTRACTACIÓ: Horari d'atenció  presencial a les nostres oficines dilluns, dimecres i divendres 10 a 13 h.

                               També omplim el questionari del final, adjuntan la documentació sol.licitada en cada cas.

-Sol.licitud d'escomesa. Per disposar d'aigua ha de haver-hi previament una connexió de servei a la xarxa d'acord amb l'edificació prevista.

 Aquesta s'ha de sol.licitar per fer l'estudi corresponent en el moment de l'alta per obres.

-Alta per obres. Documentació:

Planell de situació

Fotocòpia de la llicencia d'obres de l'ajuntament

Dades fiscals

Telèfon de contacte

Dades bancàries

-Alta habitatges. Documentació:

Documentació acreditativa de la propietat o arrendament

Fotocòpia de la cèdula habitabilitat o qualificació urbanística

Butlletí de l'instal.lador (si no l'ha aportat el promotor)

Fotocòpia de la llicencia d'ocupació (si no l'ha aportat el promotor)

Dades personals, DNI

Telèfon de contacte

Dades bancàries

-Alta comercial. Documentació:

Documentació acreditativa de la propietat o arrendament

Llicencia d'obertura

Dades fiscals

Telèfon de contacte 

Dades bancàries

-Canvi de titular. Documentació:

Documentació acreditativa de la propietat o arrendament

Dades Personals, DNI

Telèfon de contacte

Dades bancàries

-Baixa de servei. Documentació

Dades Personals, DNI

Telèfon de contacte

 

Notificació

8 + 3 =  Resolgui aquest problema per demostrar que és una persona real i no un script d'SPAM.
Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2024 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi