Llei de Protecció de dades

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari de registre electrònic que aparegui a la nostra pàgina web, i les dades a les quals s'accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol.licitud o operacions realitzades a través d'aquesta pàgina web, es recolliran en un fitxer, el responsable del qual és Suministro de Agua Potable Les Fonts SA. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament d'aquestes dades, en els termes establerts a la LOPD, bé adreçant-se a Suministro de Agua Potable Les Fonts SA, Rambla de Les Fonts 3, C.P 08228 de Les Fonts, o a les nostres oficines d'atenció al client. El no-emplenament o l'emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin suposarà que no es pugui atendre la seva sol.licitud. Li demanem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals, a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Les finalitats de la recollida de les seves dades són les que particularment s'indiquen en cadascuna de les pàgines en què es troben els distints formularis de registre electrònic. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que vostè proporcioni es tractaran amb la finalitat de poder prestar-li el servei de subministrament d'aigua que vostè ha contractat, així com la remissió d'informació relativa al subministrament i consum d'aigua. També l'informem que estan implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i d'organització necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat. Tot això, de conformitat amb el previst a l'article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
Per a més informació posar-se en contacte amb Aigües de Les Fonts.
Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2024 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi