DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:

La domiciliació bancària dels seus rebuts d’aigua li permet que aquests siguin abonats directament pel seu banc o caixa amb càrrec al seu compte.

Això comporta un estalvi de desplaçaments i molèsties ocasionades pel pagament periòdic del rebut, amb la garantia de que en cas de reclamació, li retornem l’import abonat en compte.

Dades necessaries:

Nom del titular subministrament i DNI

Adreça subministrament

Dades bancàries

Si desitja domiciliar o canviar la seva domiciliació actual, només ha de comunicar-ho al telèfon de atencio: 

937312281

(Dilluns, dimecres i divendres 10-13h)

o per  correo electrònic.

Notificació

7 + 3 =  Resolgui aquest problema per demostrar que és una persona real i no un script d'SPAM.
Mapa del Lloc | comercial@aiguesdelesfonts.com | © 2008 - 2023 Aigues de les Fonts |
  • Iniciar Sessió
  • | CSS | Diseny creat per deivi